VÍDEOS

F. Mendelssohn, Las Hébridas

https://www.youtube.com/watch?v=m0L3z2q94W4


I Pagliacci (frag.)

https://youtu.be/eEse2ikTmK8 

https://youtu.be/80Dw7Ej2gzc


L. V. Beethoven, Triple concierto en DO M. Iº mov. (frag.)

https://www.youtube.com/watch?v=9Ma-THtg13k


W. A. Mozart, Concierto para piano y orq. nº 20, I mov. (frag.)

https://www.youtube.com/watch?v=zcHQFPY8IfQ


A Gyrowetz, Sinfonía nº 1 en Mib. Libro 1, Iº mov (frag.), IIIº mov. y IVº mov. 

https://www.youtube.com/watch?v=uX45fAo0w30

https://www.youtube.com/watch?v=tqerex4sBhg

https://www.youtube.com/watch?v=ED7sj1F0okk


R. Schumann, Concierto para cello, 3 º mov. (frag,)

https://www.youtube.com/watch?v=5OC5G6uIeYc4


A. Vivaldi, Dixit Dominus, Rv 595 (frag.)

https://www.youtube.com/watch?v=XXMCa0CXvlc